The exhibition presents Aalto University’s designer students’ fresh ideas about furniture design and its changing needs, based on a research project.

Pro Arte Utili exhibition is the outcome of a research project carried out at the Department of Design, aiming at finding new perspectives for the development of furniture in order to meet people’s needs and changing environments. The exhibition features works by six young designers along with their research material. Some of the works are in the form of traditional furnishings, while some of them are in the interface of furniture and space. In their research, each designer comments on how to approach furniture design.

Kaija Aalto studies learning environments and their furnishing using user-centered methods. Aija Hannula‘s research is based on form and geometric composition. Jaakko Hyvärinen focuses on the research of manufacturing methods and materials and, hence, the possibilities of laser cutting in furniture design. Mette Kahlos studies the effect of light and materials on space and shape. Anna Lampinen makes material research by studying flexible materials, bindings and the possibilities of textiles in furniture design. Essi Similä, in her research, contemplates the current state of furniture design and searches for solutions through street art practices.

The exhibition also comments on the current state of furniture design in Finland. “Our remarkable furniture design tradition will not survive without revolutionary new solutions. A years long research project has allowed our designer students to focus on one theme for a long time and examine it thoroughly”, says Jouko Järvisalo, professor emeritus at Aalto University, who together with university lecturer  Martin Relander has acted as the research project leader. The project has been supported by the Furniture Foundation.

Pro Arte Utili -näyttely Gallery Lemmetissä 15.11.–26.11.2017 esittelee nuorten suomalaisten muotoilijoden tutkielmia kalustesuunnittelusta. Näyttelyssä on esillä kuuden muotoilijan teokset sekä teosten syntyyn johtanutta tutkimusaineistoa. Osa teoksista on muodoltaan perinteisiä kalusteita, osassa liikutaan kalusteen ja tilan välisessä rajapinnassa. Tutkielmissaan muotoilijat ottavat kukin omalla tavallaan kantaa siihen, millä tavoin kalustesuunnittelua voi lähestyä.

Kaija Aalto tutkii oppimisympäristöjä ja niiden kalustamista käyttäjäkeskeisiä menetelmiä käyttäen. Aija Hannulan tutkielmat perustuvat muotoon ja geometriseen sommitteluun. Jaakko Hyvärinen keskittyy valmistusmenetelmien ja materiaalien tutkimiseen ja sitä kautta laserleikkauksen mahdollisuuksiin kalustemuotoilussa. Mette Kahlos tutkii valon ja materiaalien vaikutusta tilaan ja muotoon.

Anna Lampinen perehtyy joustaviin materiaaleihin, sidoksiin ja tekstiileille ominaisten piirteiden mahdollisuuksiin kalustesuunnittelussa. Essi Similä pohtii kalustemuotoilun nykytilaa ja etsii ratkaisuja katutaiteen menettelytapojen kautta.

Näyttely on päätös Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun laitoksen kalustesuunnittelun hankkeelle, joka pyrki löytämään uusia tapoja kehittää kalusteita ihmisen tarpeet ja muuttuvat toimintaympäristöt huomioiden. Hanketta vetivät emeritusprofessori Jouko Järvisalo sekä lehtori Martin Relander. Hanke toteutettiin Huonekalusäätiön apurahalla, joka mahdollisti muotoilijoille pitkäjänteisen keskittymisen tutkimustyöhön.